Măsuri de sigurantă

GHID DE MASURI DE SIGURANȚĂ PENTRU A SELECTA ȘI A UTILIZA CORECT CUPLELE RAPIDE ȘI ACCESORIILE CONEXE PARKER HANNIFIN CORP

Masuri de siguranta

ATENTIE: Functionarea defectuoasa,selecția necorespunzătoare sau utilizarea improprie a cuplajelor cu acțiune rapidă sau a accesoriilor conexe, pot provoca moartea, vătămări corporale și daune materiale. Consecințele posibile ale defectării sau ale selecției necorespunzătoare sau utilizării necorespunzătoare a cuplajelor cu acțiune rapidă includ, dar nu se limitează la:

  • Cuplaje sau piese aruncate cu viteză mare.
  • Descărcare de fluid cu mare viteză.
  • Explozia sau arderea fluidului transportat.
  • Contactul cu obiecte aflate în mișcare bruscă sau în cădere care trebuie ținute în poziție sau deplasate de fluidul transportat.
  • Pericolul de a fi lovit de furtun.
  • Contactul cu fluidele transportate care pot fi calde, reci, toxice sau altfel vatamatoare.
  • Scântei sau explozie în timpul vopsirii sau pulverizarii de lichide inflamabile

Înainte de a selecta sau utiliza orice cuplaje cu acțiune rapidă Parker sau accesorii conexe, este important să citiți și să urmați instrucțiunile prezentate in continuare.

1.1 SCOPUL Acest ghid de siguranță oferă instrucțiuni pentru selectarea și utilizarea (inclusiv instalarea conectării, deconectării și întreținerii) cuplajelor cu acțiune rapidă și accesoriilor conexe (inclusiv capace, dopuri, pistoale de suflat și supape cu două căi). Acest ghid de siguranță este un supliment și trebuie utilizat cu publicațiile Parker specifice pentru cuplajele specifice cu acțiune rapidă și conexe

1.2 FUNCTIONARE CORECTA: Cuplajele cu acțiune rapidă sau furtunul la care sunt atașate pot functiona gresit fără avertisment din mai multe motive. Proiectați toate sistemele și echipamentele într-un mod sigur, astfel încât defectarea cuplajului rapid sau a furtunului să nu pună în pericol persoane sau bunuri.

1.3 Distribuție: Furnizați o copie a acestui ghid de siguranță fiecărei persoane care este responsabilă de selectarea sau utilizarea produselor de cuplare cu acțiune rapidă. Nu selectați sau utilizați cuplaje cu acțiune rapidă fără a citi și a înțelege cu atenție acest ghid de siguranță, precum și publicațiile Parker specifice pentru produsele luate în considerare sau selectate.

1.4 Responsabilitatea utilizatorului: Datorită varietății de condiții de funcționare și utilizări pentru cuplaje cu acțiune rapidă, Parker și distribuitorii săi nu reprezintă sau garantează că o cuplare specială cu acțiune rapidă este potrivită pentru orice sistem de utilizare finală specifică. Acest ghid de siguranță nu analizează toți parametrii tehnici care trebuie luați în considerare la selectarea unui produs. Utilizatorul, prin propria sa analiză și testare, este singurul responsabil pentru:

• Efectuarea selecției finale a cuplajelor cu acțiune rapidă.

• Asigurarea că sunt îndeplinite cerințele utilizatorului și că utilizarea nu prezintă pericole pentru sănătate sau siguranță.

• Furnizarea tuturor avertismentelor de sănătate și siguranță corespunzătoare pe echipamentul pe care sunt utilizate cuplajele cu acțiune rapidă.

1.5 Întrebări suplimentare: Sunați la serviciul de asistență Parker sau distribuitorul in cazul in care aveti intrebari sau doriti detalii suplimentare  Pentru numerele de telefon ale departamentului corespunzător de servicii pentru clienți, consultați publicația Parker pentru produsul care este luat în considerare sau utilizat.

2.0 INSTRUCȚIUNI DE SELECȚIE CUPLARE ACȚIUNE RAPIDĂ

2.1 Presiune: Selectarea cuplajelor cu acțiune rapidă trebuie făcută astfel încât presiunea nominală publicată a cuplajului să fie egală sau mai mare decât presiunea maximă a sistemului. Presiunile de din sistem mai mari decât presiunea nominală a cuplajului vor scurta durata de viață a cuplajului cu acțiune rapidă. Nu confundați presiunea de spargere sau alte valori de presiune cu presiunea nominală și nu utilizați presiunea de spargere sau alte valori de presiune în acest scop.

2.2 Compatibilitatea fluidelor: Selectarea cuplajelor cu acțiune rapidă trebuie să asigure compatibilitatea corpului și a materialelor de etanșare cu mediul fluid utilizat. Consultați diagrama de compatibilitate a fluidelor din publicația Parker pentru produsul care este luat în considerare sau utilizat.

2.3 Temperatură: Asigurați-vă că temperaturile fluidului și mediului ambiant, atât constante, cât și tranzitorii, nu depășesc limitele cuplajelor cu acțiune rapidă. Aveți grijă și pretajati-va mâinile atunci când conectați sau deconectați cuplajele cu acțiune rapidă care sunt încălzite sau răcite de fluidul de transfer sau mediul ambient

2.4 Dimensiune: Transmiterea puterii prin intermediul lichidului sub presiune variază în funcție de presiune și debitul de curgere. Dimensiunea cuplajelor cu acțiune rapidă și a altor componente ale sistemului trebuie să fie adecvată pentru a menține pierderile de presiune la minimum și pentru a evita daunele cauzate de generarea de căldură sau viteza excesivă a fluidului.

2.5 Conectare sau deconectare sub presiune: Dacă este necesară conectarea sau deconectarea sub presiune, utilizați numai cuplaje cu acțiune rapidă destinate acestui tip de aplicatie. Presiunea nominală de funcționare a unui cuplaj cu acțiune rapidă nu este in mod obligatoriu si presiunea la care poate fi conectat sau deconectat în siguranță.

2.6 Mediu: Trebuie să va asigurati că cuplajele cu acțiune rapidă sunt fie compatibile, fie protejate de mediul înconjurător (adică condițiile înconjurătoare) la care sunt expuse. Condițiile de mediu, inclusiv, dar fără a se limita la radiații ultraviolete, ozon, umiditate, apă, apă sărată, substanțe chimice și poluanți ai aerului pot provoca degradarea premature si functionarea defectuaoasa.

2.7 Mijloace de blocare: cuplajele cu acțiune rapidă cu blocare cu bile se pot deconecta neintenționat dacă sunt trase peste obstacolele de la capătul unui furtun sau dacă manșonul este lovit sau deplasat suficient pentru a provoca deconectarea. Manșoanele proiectate cu flanșe pentru a asigura o mai bună prindere a mâinilor uleioase sau înmănușate sunt deosebit de susceptibile la deconectarea accidentală și nu ar trebui folosite acolo unde există aceste condiții. Blocarea manșonului sau proiectarea manșoanelor de îmbinare (filetate) trebuie luate în considerare acolo unde există un potențial de decuplare accidentală.

2.8 Încărcări mecanice: Forțele externe pot reduce semnificativ viața cuplajelor cu acțiune rapidă sau pot cauza defecțiuni. Sarcinile mecanice care trebuie luate în considerare includ sarcini excesive de tracțiune sau laterale și vibrații. Aplicațiile neobișnuite pot necesita testări speciale înainte de selectarea cuplajelor cu acțiune rapidă

2.9 Specificații și standarde: la selectarea cuplajelor cu acțiune rapidă, specificațiile guvernamentale, industriale și Parker trebuie revizuite și respectate după caz.

2.10 Mediu vidat: Nu toate cuplajele cu acțiune rapidă sunt adecvate sau recomandate pentru mediu vidat. Cuplajele cu acțiune rapidă utilizate pentru aplicațiile cu vid trebuie selectate pentru a se asigura că cuplajele cu acțiune rapidă vor rezista atat la vid cat și presiunea sistemului.

2.11 Fluide rezistente la foc: Unele fluide rezistente la foc necesită etanșări, altele decât nitrilul standard utilizat în multe cuplaje cu acțiune rapidă.

 2.12 Căldură radiantă: Cuplajele cu acțiune rapidă pot fi încălzite până la distrugerea sau pierderea etanșabilității fără a fi in contact cu elemente din apropiere precum colectoarele fierbinți sau metalul topit. Aceeași sursă de căldură poate declanșa apoi un incendiu. Acest lucru poate apărea în ciuda prezenței aerului rece în jurul cuplajelor cu acțiune rapidă.

2.13 Sudare și lipire: Încălzirea pieselor placate, inclusiv cuplaje cu acțiune rapidă și adaptoare de prindere, peste 232 ° C (450 ° F), cum ar fi în timpul sudării, lipirii sau cositoririi, pot emite gaze mortale și pot provoca deteriorarea etanșării cuplajului.

3. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A CUPLELOR RAPIDE

3.1 Inspecție anterioara instalarii: Înainte de a instala un cuplaj cu acțiune rapidă, inspectați-l vizual și verificați daca este corect tipul, materialul corpului, materialul garniturii și numărul de catalog. Înainte de instalarea finală, semi-cuplele trebuie conectate și deconectate cu o semi-cupla pereche, identica cu cea cu care vor fi utilizate.

3.2 Semi-cuplele rapide de la alți producători: În cazul în care un ansamblu de cuplare cu acțiune rapidă este alcătuit dintr-o semi-cupla Parker și o semi-cupla de la alt producător, nu trebuie depășită cea mai mica dintre presiunile nominale ale celor două jumătăți.

3.3 Instalarea montajului: Utilizați un etanșant pentru filet, lubrifiant sau o combinație a ambelor in cazul îmbinărilor filetate ale cuplelor cu acțiune rapidă. Fii sigur că etanșantul este compatibil cu fluidul sau gazul sistemului. Pentru a evita contaminarea sistemului, utilizați mai degrabă un material de etanșare lichid sau pastă decât unul tip bandă. Utilizați profilele hexagonale ale cuplelor pentru a ține si fixa cuplajul cu acțiune rapidă in procesul de montare. Nu utilizați chei de țevi sau menghine pe alte părți ale cuplajului pentru a-l ține la instalarea sau scoaterea armăturilor, deoarece ar putea rezulta deteriorarea sau slăbirea îmbinărilor filetate în ansamblul cuplajului. Nu aplicați un cuplu excesiv la filetele conice ale conductelor, deoarece poate rezulta crăparea sau fisurarea cuplei.

3.4 Capace și dopuri: Utilizați capace și dopuri de praf atunci când cuplajele cu acțiune rapidă nu sunt cuplate, pentru a evita murdărirea sau contaminarea și pentru a proteja suprafețele critice de deteriorări.

3.5 Locația cuplajului: localizați cuplajele cu acțiune rapidă unde pot fi conectate sau deconectate fără a expune operatorul la alunecare, cădere, pulverizare sau contactul cu piese fierbinți sau în mișcare.

3.6 furtun Scurt: Se recomanda sa utilizați un furtun scurt (un furtun cu lungime mica între sculă și semi-cupla) în loc să montați rigid o semi-cupla direct pe unelte manuale sau alte dispozitive. Acest lucru reduce potențialul de deteriorare a cuplajului în cazul căderii sculei și oferă o mai buna izolare de vibrațiile mecanice, care ar putea cauza decuplarea.

4.0 INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE A CUPLELOR CU ACȚIUNE RAPIDĂ

4.1 Chiar și cu o selecție și o instalare adecvate, durata de viață rapidă a cuplajului poate fi redusă semnificativ fără un program de întreținere continuă. Frecvența trebuie determinată de severitatea aplicației și de potențialul de risc. Un program de întreținere trebuie să fie stabilit și urmat de utilizator și trebuie să includă cel puțin următoarele:

4.2 Inspecția vizuală a cuplajelor cu acțiune rapidă: oricare dintre următoarele condiții necesită oprirea imediată și înlocuirea cuplajului rapid:

• Piese de cuplare cu acțiune rapidă fisurate, deteriorate sau corodate.

• Scurgeri la garnitură, supapă sau garnitură de împerechere.

• Feronerie de montare a cuplajului rupt, în special cleme de separare.

4.3 Inspecție vizuală a celorlalte piese:

Următoarele articole trebuie strânse, reparate sau înlocuite, după cum este necesar:

• Etanșări sau conexiuni de prindere.

• Îndepărtați excesul de murdărie de pe partile de blocare a cuplajului sau de pe zona de interfață a fiecarei semi-cuple

• Cleme, protecții și scuturi.

• Nivelul fluidului sistemului, tipul de fluid și orice captare a aerului.

4.4 Test funcțional:

Acționați sistemul la presiunea maximă de funcționare și verificați eventualele defecțiuni și lipsa scurgerilor.

Personalul trebuie să evite potențialele zone periculoase în timpul testării și utilizării sistemului,

4.5 Intervalele de înlocuire: Intervalele de înlocuire specifice trebuie luate în considerare pe baza activitatilor service anterioare, cum ar fi recomandările guvernamentale sau din industrie sau când functionarea defectuoasa ar putea duce la perioade de inactivitate inacceptabile. risc de deteriorare sau vătămare. Vezi art. 1.2 de mai sus.

Copii suplimentare ale informațiilor de siguranță precedente pot fi comandate solicitând „Ghid de siguranță pentru selectarea și utilizarea accesoriilor conexe ale cuplajelor cu acțiune rapidă, publicația Parker nr. 3800-B1.0.

Contactați Divizia de cuplare rapidă, Minneapolis, MN. sau distribuitorul local.